-Gips je materijal koji dopušta mogućnost kreativnog oblikovanja pa u skladu s tim navodimo sledeće poslove koje obavljamo: spuštanje plafona, postavljanje pregradnih zidova, obrada špaletni, oblaganje zidova, izrada različitih polica i kaskada, postavljanje led rasvete. Sve je prilagođeno vašim željama i potrebama.